Bagna Mroku

Z RayWiki, wiki o Raymanie
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Bagna Mroku
Bagna Mroku
Poprzednik Las Czystoliść
Następca Kraina Żywych Umarlaków
Typ Bagnisty, mroczny
Liczba klatek 9
Liczba poziomów 6
Typ Małaka Sylkins
Wymagana liczba punktów na uśmiech Murfy'ego 25901
Maksymalny wynik 101299

Bagna Mroku (ang. The Bog of Murk) – trzecia kraina w grze Rayman 3: Hoodlum Havoc, która zapoznaje gracza z mocą Turbokoptera. W tym świecie Globox pojawia się najrzadziej, występując cieleśnie dopiero w ostatnim przerywniku.

Jest to bardzo nieprzyjazna kraina, pobyt w niej umila jedynie muzyka grana na skrzypcach. Jedyna, w której idzie graczowi zmierzyć się z dwoma bossami. Rayman w drodze do Krainy Żywych Umarlaków wypada z trasy przez brak reakcji Małaka ratownika.

Przebieg

Rayman wpada do toalety, w której akurat urzędowała Begoniaxa. Ta uznaje go za podglądacza i zboczeńca. Następnie stacza z nim pojedynek i przegrywa, a Rayman z pomocą zwierciadła wiedźmy dostaje się na drugi koniec Bagien. Stacza walkę z hordą Mroklumów, aż dostaje się do hrabstwa Razoffa Łowcy. Dwukrotnie stacza z hrabią pojedynek. W końcu myśliwy spada do podziemi i spotyka Begoniaxę, a Rayman i Globox z pomocą magicznego zwierciadła idą do Krainy Żywych Trupów.

Podział poziomów

  1. terytorium należące do Begoniaxy – bagno i jej dom,
  2. niewielkie bagno,
  3. rozległy teren bagnisty,
  4. bagienne jaskinie, tam też mieści się Rezydencja Razoffa,
  5. dom Razoffa,
  6. piwnice w domu Razoffa.

Galeria