Jaskinia Ly

Z RayWiki, wiki o Raymanie
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Rayman wychodzi z Jaskini Ly

Jaskinia Ly jest dostępna w Tęczowej Rzecze tylko w Rayman Revolution.

Jest to trzecie miejsce w którym Ly może wymienić nam zdobyte Duszki na Minigry (pozostałe dwa to Dom Ly i Kamienie Ly). Kiedy tam wchodzimy, Ly pokazuje na portal z dostępnymi mini grami które, jeśli kupimy, możemy do nich wejść. Kiedy Rayman pomyślnie wygra mini grę, zostanie wydłużony jego pasek zdrowia. Nowe minigry są dostępne za każde dziesięć Duszków.