Pomoc:Wyszukiwanie

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

By wyszukiwać na stronie RayWiki, musisz, po pierwsze:

  • Wpisać słowo kluczowe w wyszukiwarce, która, w zależności od wersji, będzie albo w górnym prawym rogu albo z lewej strony. Po wpisaniu słowa, można wcisnąć klawisz Enter, by przejść bezpośrednio do artykułu albo lupę (bądż Wyszukaj), by wyszukiwarka znalazła kilka pozycji dla artykułu.
  • Nie wpisywać słów ani cytatów w wyszukiwarce; najlepiej wpisywać same kluczowe i bezpośrednie słowa.