RayWiki:Informacje prawne

Z RayWiki, wiki o Raymanie
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

RayWiki nie udziela gwarancji na zamieszczane w niej informacje

RayWiki jest encyklopedią sieciową tworzoną w otwartym gronie współpracowników, czyli w grupie ochotników i grup wolontariuszy, wspólnie zbierających ludzką wiedzę. Przyjęte założenia pozwalają każdej osobie dysponującej połączeniem z Internetem na zmienianie treści Wikipedii. Należy jednak zakładać, że zamieszczone w projekcie treści nie zostały przejrzane przez osoby kompetentne w poszczególnych dziedzinach wiedzy i że mogą one nie stanowić kompletnej, dokładnej czy rzetelnej informacji.

Nie oznacza to, że w RayWiki nie da się znaleźć wartościowych i dokładnych informacji – w wielu przypadkach RayWiki zamieszcza materiały dobrej jakości. RayWiki jednak nie udziela gwarancji co do jakości zawartych w niej treści. Zawartość dowolnego hasła mogła niedawno ulec zmianom lub zniszczeniu przez osoby, których opinie nie są zbieżne z aktualnym stanem wiedzy w danej dziedzinie. Większość innych encyklopedii, co warte odnotowania, również zawiera oświadczenia podobne do niniejszego.

Brak formalnego procesu recenzji

Pracujemy nad tym, by przedstawiać i oznaczać wartościowe wersje haseł w RayWiki. Aktywna społeczność współtwórców RayWiki korzysta z różnych mechanizmów, na przykład listy ostatnich zmian, czy wykazu nowo założonych dokumentów, w celu monitorowania pojawiających się nowych haseł oraz modyfikacji w istniejących. RayWiki nie korzysta jednak z jakiegokolwiek formalnego systemu przeglądu treści – użytkownicy mogą poprawiać błędy i angażować się w nieformalne kręgi zainteresowań, nie są jednak do tego w żaden sposób zobligowani – zawarte więc w RayWiki treści nie niosą z sobą zapewnienia, że są odpowiednie do jakiegokolwiek wykorzystania. Nawet artykuły, które w wyniku nieformalnego przeglądu zostały wyróżnione statusem haseł medalowych, mogły zostać w nieodpowiedni sposób zmienione tuż przed ich wyświetleniem jednemu z czytelników.

Nikt w gronie współtwórców, sponsorów, administratorów i osób w jakikolwiek inny sposób związanych z RayWiki nie jest odpowiedzialny za pojawienie się informacji nieprawidłowych czy zniesławiających, ani za skutki korzystania z informacji zamieszczonych w poszczególnych hasłach.

Brak umowy i ograniczona licencja

Należy pamiętać, ze prezentowane w Wikipedii treści publikowane są za darmo i że pomiędzy czytelnikiem a właścicielami i użytkownikami serwisu nie jest w wyniku czytania treści RayWiki zawierana jakakolwiek umowa. Podobna zależność zachodzi w odniesieniu do właścicieli serwerów udostępniających treści RayWiki, poszczególnych współredaktorów projektu, administratorów, personelu technicznego albo kogokolwiek w jakikolwiek sposób związanego z RayWiki lub jej projektami siostrzanymi. Czytelnicy otrzymują treści na ograniczonej licencji, pozwalającej na kopiowanie prezentowanych im treści; licencja ta nie nakłada jednak na Wikipedię ani żadnego z jej współtwórców, członków, organizatorów, czy innych użytkowników żadnych zobowiązań wynikających z umowy lub od umowy niezależnych.

Pomiędzy czytelnikiem a RayWiki nie została zawarta żadna umowa ani porozumienie w kwestii wykorzystywania zmodyfikowanych treści haseł wykraczająca poza ustalenia licencji Creative Commons-Uznanie autorstwa-Użycie Niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0). Podobnie, nikt powiązany w jakikolwiek sposób z RayWiki nie jest odpowiedzialny za modyfikowanie, edytowanie, czy usuwanie informacji zamieszczanych przez poszczególnych użytkowników w RayWiki i jej projektach siostrzanych.

Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe, usługowe, organizacyjne, prawa projektowe i inne przywołane, wykorzystywane i cytowane w hasłach RayWiki, należą do ich właścicieli. Ich zamieszczenie na stronach RayWiki nie oznacza, że dopuszczalne jest wykorzystywanie ich w sposób inny, niż założyli to współtwórcy artykułów RayWiki: informacyjny i udostępniony na mocy licencji CC BY-NC-SA 3.0 oraz GFDL. O ile nie zaznaczono inaczej, strony projektów Rayman Pirate-Community, w tym RayWiki, nie są autoryzowane przez właścicieli praw, czy z nimi związane, więc RayWiki nie gwarantuje wolności użytkowania tego rodzaju materiałów. Korzystasz z tego rodzaju i podobnej własności intelektualnej na własne ryzyko.

System prawny a legalność określonych treści

Publikowanie znalezionych w RayWiki informacji może być sprzeczne z systemem prawnym państwa, z terytorium którego przeglądana jest zawartość RayWiki. Baza danych RayWiki umieszczona jest na serwerach znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych i prowadzona jest zgodnie z zasadami ochrony prawa lokalnego oraz federalnego tego kraju. System prawny kraju, z którego przeglądana jest zawartość RayWiki, może nie zezwalać na taką samą wolność słowa lub rozpowszechniania informacji jak prawo amerykańskie. RayWiki nie zachęca do naruszania żadnych przepisów prawa i nie może odpowiadać za ewentualne ich naruszenie, w przypadku gdy ktoś umieści link do jej strony, użyje, powieli lub opublikuje zawarte w niej informacje.

Nie udzielamy porad

Osoby chcące uzyskać poradę w określonej dziedzinie (np. medyczną, prawną, finansową, czy związaną z zarządzaniem ryzykiem) powinny skonsultować się ze specjalistą w tej dziedzinie.