RayWiki:Informacje prawne

Z RayWiki, wiki o Raymanie
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

RayWiki nie udziela gwarancji na zamieszczane w niej informacje

RayWiki jest encyklopedią sieciową tworzoną w otwartym gronie współpracowników, czyli w grupie ochotników i grup wolontariuszy, wspólnie zbierających ludzką wiedzę. Przyjęte założenia pozwalają każdej osobie dysponującej połączeniem z Internetem na zmienianie treści Wikipedii. Należy jednak zakładać, że zamieszczone w projekcie treści nie zostały przejrzane przez osoby kompetentne w poszczególnych dziedzinach wiedzy i że mogą one nie stanowić kompletnej, dokładnej czy rzetelnej informacji.

Nie oznacza to, że w RayWiki nie da się znaleźć wartościowych i dokładnych informacji – w wielu przypadkach RayWiki zamieszcza materiały dobrej jakości. RayWiki jednak nie udziela gwarancji co do jakości zawartych w niej treści. Zawartość dowolnego hasła mogła niedawno ulec zmianom lub zniszczeniu przez osoby, których opinie nie są zbieżne z aktualnym stanem wiedzy w danej dziedzinie. Większość innych encyklopedii, co warte odnotowania, również zawiera oświadczenia podobne do niniejszego.

Brak formalnego procesu recenzji

Pracujemy nad tym, by przedstawiać i oznaczać wartościowe wersje haseł w RayWiki. Aktywna społeczność współtwórców RayWiki korzysta z różnych mechanizmów, na przykład listy ostatnich zmian, czy wykazu nowo założonych dokumentów, w celu monitorowania pojawiających się nowych haseł oraz modyfikacji w istniejących. RayWiki nie korzysta jednak z jakiegokolwiek formalnego systemu przeglądu treści – użytkownicy mogą poprawiać błędy i angażować się w nieformalne kręgi zainteresowań, nie są jednak do tego w żaden sposób zobligowani – zawarte więc w RayWiki treści nie niosą z sobą zapewnienia, że są odpowiednie do jakiegokolwiek wykorzystania. Nawet artykuły, które w wyniku nieformalnego przeglądu zostały wyróżnione statusem haseł medalowych, mogły zostać w nieodpowiedni sposób zmienione tuż przed ich wyświetleniem jednemu z czytelników.

Nikt w gronie współtwórców, sponsorów, administratorów i osób w jakikolwiek inny sposób związanych z RayWiki nie jest odpowiedzialny za pojawienie się informacji nieprawidłowych czy zniesławiających, ani za skutki korzystania z informacji zamieszczonych w poszczególnych hasłach.

Brak umowy i ograniczona licencja

Należy pamiętać, ze prezentowane w Wikipedii treści publikowane są za darmo i że pomiędzy czytelnikiem a właścicielami i użytkownikami serwisu nie jest w wyniku czytania treści RayWiki zawierana jakakolwiek umowa. Podobna zależność zachodzi w odniesieniu do właścicieli serwerów udostępniających treści RayWiki, poszczególnych współredaktorów projektu, administratorów, personelu technicznego albo kogokolwiek w jakikolwiek sposób związanego z RayWiki lub jej projektami siostrzanymi. Czytelnicy otrzymują treści na ograniczonej licencji, pozwalającej na kopiowanie prezentowanych im treści; licencja ta nie nakłada jednak na Wikipedię ani żadnego z jej współtwórców, członków, organizatorów, czy innych użytkowników żadnych zobowiązań wynikających z umowy lub od umowy niezależnych.

Pomiędzy czytelnikiem a RayWiki nie została zawarta żadna umowa ani porozumienie w kwestii wykorzystywania zmodyfikowanych treści haseł wykraczająca poza ustalenia licencji Creative Commons-Uznanie autorstwa-Użycie Niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0). Podobnie, nikt powiązany w jakikolwiek sposób z RayWiki nie jest odpowiedzialny za modyfikowanie, edytowanie, czy usuwanie informacji zamieszczanych przez poszczególnych użytkowników w RayWiki i jej projektach siostrzanych.

Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe, usługowe, organizacyjne, prawa projektowe i inne przywołane, wykorzystywane i cytowane w hasłach RayWiki, należą do ich właścicieli. Ich zamieszczenie na stronach RayWiki nie oznacza, że dopuszczalne jest wykorzystywanie ich w sposób inny, niż założyli to współtwórcy artykułów RayWiki: informacyjny i udostępniony na mocy licencji CC BY-NC-SA 3.0 oraz GFDL. O ile nie zaznaczono inaczej, strony projektów Rayman Pirate-Community, w tym RayWiki, nie są autoryzowane przez właścicieli praw, czy z nimi związane, więc RayWiki nie gwarantuje wolności użytkowania tego rodzaju materiałów. Korzystasz z tego rodzaju i podobnej własności intelektualnej na własne ryzyko.

System prawny a legalność określonych treści

Publikowanie znalezionych w RayWiki informacji może być sprzeczne z systemem prawnym państwa, z terytorium którego przeglądana jest zawartość RayWiki. Baza danych RayWiki umieszczona jest na serwerach znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych i prowadzona jest zgodnie z zasadami ochrony prawa lokalnego oraz federalnego tego kraju. System prawny kraju, z którego przeglądana jest zawartość RayWiki, może nie zezwalać na taką samą wolność słowa lub rozpowszechniania informacji jak prawo amerykańskie. RayWiki nie zachęca do naruszania żadnych przepisów prawa i nie może odpowiadać za ewentualne ich naruszenie, w przypadku gdy ktoś umieści link do jej strony, użyje, powieli lub opublikuje zawarte w niej informacje.

Nie udzielamy porad

Osoby chcące uzyskać poradę w określonej dziedzinie (np. medyczną, prawną, finansową, czy związaną z zarządzaniem ryzykiem) powinny skonsultować się ze specjalistą w tej dziedzinie.